dissabte, 14 de març de 2015

cineForum proximo viernes 20-03-2015 en el salón de actos


jueves/dijous 19-03-2015 “Las Nuevas Tecnologías: retos y desafíos para nuestr@s hij@s”

JUEVES 19-03-2015 a las 19 h. en el salón de actos del IES BENDINAT
CHARLA COLOQUIO de la Guardia Civil en la que podréis aprender y preguntar lo que queráis sobre ...
Las Nuevas Tecnologías: retos y desafíos para nuestr@s hij@s”
ORGANIZADA POR:
  • AMIPA e IES BENDINAT
Colaboración y ponencia: GUARDIA CIVIL
-------------------------------------------------
DIJOUS 19.03.2015 a les 19 h. a la sala d'actes de l'IES BENDINAT
XERRADA COL·LOQUI de la Guàrdia Civil en la qual podreu aprendre i preguntar el que vulgueu sobre ...

"Les Noves Tecnologies: reptes i desafiaments per als nostres fills"

ORGANITZADA PER:
AMIPA i IES BENDINAT

Col·laboració i ponència: GUARDIA CIVIL

dimecres, 5 de març de 2014

Maraton Asdica


Repartimos fruta y bebida a todos los participantes de la maratón !!! Corrieron muchos alumnos y profesores por una causa solidaria.

Vàrem repartir fruita i beguda a tots els participants de la marató! Van córrer molts alumnes i professors per una causa solidària.


 La semana pasada se entregaron los 947,71€ recogidos en la maratón a la asociación Asdica.

La setmana passada es van lliurar els 947,71 € recollits en la marató a l'associació ASDICA.
dimecres, 29 de gener de 2014

cursa solidaria 2014Vos recordam que demà 30 de gener (dia escolar de la pau) el centre organitza una carrera solidària per a recaptar fons per la Associació de persones amb  discapacitat de Calvià. Com haureu vist a la circular que s'ha repartit, podeu col·laborar fent una donació mínima d'1 euro. També podeu venir a l'institut, participar en la carrera o ajudar a repartir fruita i begudes isotòniques als participants.

Gracias per la vostra col·laboració,
La junta de l'AMIPA IES Bendinat

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Os recordamos que mañana 30 de enero (día escolar de la paz) el centro organiza una carrera solidaria para recaudar dinero para la Asociación de personas con discapacidad de Calvià. Como habréis visto en la circular que se ha repartido, podéis colaborar haciendo una donación mínima de 1 euro. También podéis venir al instituto, participar en la carrera o ayudar a repartir fruta y bebidas isotónicas a los participantes.

Gracias por vuestra colaboración,
La junta de la AMIPA IES Bendinat

dimecres, 4 de desembre de 2013

inauguración WIFI en biblioteca y bar del Instituto Bendinat/Inauguració WIFI bar i biblioteca

El técnico de MALLORCAWIFI inaugurando la conexión 
La AMIPA ha cedido la señal de 50 M de su línea de telf para "iluminar" con señal wifi la bilioteca/CREC y el Bar del centro.
Gracias a MALLORCA WIFI, que ha instalado la antena y la conexión gratuítamente; al Ayuntamiento de Calvià por las gestiones y consultas  técnicas,;  y a la AMIPA por colaborar y hacer realidad el proyecto.

L'AMIPA ha cedit el senyal de 50 M de la seva línia per "il · luminar" amb senyal wifi la bilioteca / CREC i el Bar del centre.

Gràcies a MALLORCA WIFI, que ha instal · lat l'antena i la connexió gratuïtament, a l'Ajuntament de Calvià per les gestions i consultes tècniques, i a l' AMIPA per col · laborar i fer realitat el projecte.

diumenge, 24 de novembre de 2013

Asamblea general ordinaria 27/11/2013- 19.00 h.
Es convoca a tots el pares i mares socis de l'Amipa de l’ IES Bendinat a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc al Saló d’Actes de l’ IES Bendinat el dimecres dia 27 de novembre de 2013 a les 19.00 en primera convocatòria i a les 19.15 en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2. Aprovació de la memòria anual d'activitats.
3. Balanç i estat de comptes.
4. Modificació dels estatuts per a augmentar el núm. de membres de la junta.
5. Elecció de membres de la junta directiva.
6. Precs i preguntes.
 
------------------
 
Se convoca a todos los padres y madres socios de la Amipa del IES Bendinat a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en el Salón de Actos del IES Bendinat el miércoles 27 de noviembre de 2013 a las 19.00 en primera convocatoria y a las 19.15 en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Aprobación de la memoria anual de actividades.
3. Balance y estado de cuentas.
4. Modificación de los estatutos para aumentar el nº de miembros de la junta.
5. Elección de miembros de la junta directiva.
6. Ruegos y preguntas.

divendres, 8 de novembre de 2013

subvención microondas/subvenció microones

Hemos subvencionado un microondas para que los chicos puedan calentarse la comida en el bar del instituto.

Hem subvencionat un microones perquè els nois puguin escalfar el menjar al bar de l'institut.